CASM Vol.1

Published by Centre d’Art Sta Mònica, Barcelona, 2005
Texts by
Paissatges Mediàtics
Curated by Montse Badia & Andreas Kaufman
Fundació La Caixa, Barcelona, 2004